Sluiten
Terug

Uit dienst

Uit dienst

Uit dienst

Zodra u uit dienst treedt bij Chemours, stopt ook de pensioenopbouw. Nadat het dienstverband is beëindigd, ontvangt u van ons een overzicht van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen waarop u aanspraak maakt. Deze pensioenaanspraken vervallen niet. Vervolgens ontvangt u als gewezen deelnemer iedere vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met een overzicht van de opgebouwde aanspraken. De actuele bedragen kunt u ook vinden op mijnpensioenoverzicht.nl 

 

Waardeoverdracht

Als u bij een andere werkgever aan de slag gaat, bouwt u ook daar weer pensioen op. U kunt er dan voor kiezen om de waarde van uw pensioenaanspraken over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U kunt het pensioen van uw nieuwe werkgever vergelijken met uw huidige regeling via de Pensioenvergelijker. Als u samenwoont, vergeet dan niet om uw partner aan te melden bij dit nieuwe pensioenfonds.

 

Afkoop

Neemt u niet meer deel aan een pensioenregeling, dan mag de pensioenuitvoerder uw pensioen onder bepaalde voorwaarden afkopen, als het een klein pensioen is. Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en in de toekomst ontvangt u dan geen pensioen meer vanuit dat fonds. Het recht om af te kopen ligt bij de pensioenuitvoerder, u kunt zelf geen afkoop aanvragen. Ontvangt u een afkoopuitkering, dan is uw inkomen in dat jaar ineens een stuk hoger en moet u misschien extra belasting betalen. Afkoop heeft eventueel ook gevolgen voor toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt. Op de website van de Autoriteit Financiële Markten leest u waar u op moet letten en wat de gevolgen van afkoop zijn.