Sluiten
Terug

Trouwen en samenwonen

Trouwen en samenwonen

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Als u trouwt of uw partnerschap laat registreren, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Mocht u namelijk eerder komen te overlijden, dan hebben uw partner en eventuele kinderen recht op pensioen. Het Pensioenfonds Chemours krijgt automatisch bericht via de Basisregistratie Personen (BRP) als u trouwt of uw partnerschap laat registreren. Dat hoeft u dus niet zelf te melden, tenzij u in het buitenland woont. In dat geval moet u ons een kopie van de huwelijksakte sturen (per e-mail of post).

 

Samenwonen

Wanneer u gaat samenwonen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, dan moet u dat bij ons pensioenfonds aanmelden. Dat doet u door ons een volledige, notarieel gewaarmerkte kopie van het samenlevingscontract te sturen (per e-mail of post). Alleen als u uw partner heeft aangemeld bij ons pensioenfonds, heeft hij of zij recht op partnerpensioen, als u eerder dan uw partner overlijdt. Aan het samenwonen zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Behalve dat er een notarieel samenlevingscontract moet zijn, mogen de partners niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met anderen; het mag geen familierelatie in de rechte lijn van afstamming zijn en de gezamenlijke huishouding moet al minimaal zes maanden bestaan.

 

Na uw pensionering trouwen, een partnerschap aangaan of samenwonen

Als u na uw pensioendatum trouwt, of uw partnerschap laat registreren, of gaat samenwonen, dan ontvangt uw partner geen partnerpensioen wanneer u overlijdt.

 

(Her)trouwen of (hernieuwd) partnerschap

Opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan heeft gevolgen voor het pensioen van uw nieuwe partner. Als uw partner hertrouwt na uw overlijden, kan dat ook van invloed zijn op haar of zijn partnerpensioen.

 

Partnerpensioen

Als u komt te overlijden, ontvangt uw eventuele achterblijvende partner partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald vanaf de eerste maand na overlijden, tot en met de laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt. Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien of uw partner in aanmerking komt voor partnerpensioen. En zo ja, op welke uitkering uw partner kan rekenen.