Sluiten
Terug

(Echt)scheiding

(Echt)scheiding

(Echt)scheiding

Bij een (echt)scheiding moeten de partners veel regelen, ook voor het pensioen. Een scheiding heeft voor de pensioenuitkering grote gevolgen. Na uw pensionering moet een deel van uw ouderdomspensioen namelijk aan uw ex-partner worden uitbetaald. Dat deel heet ‘verevend pensioen’. Wanneer u eerder komt te overlijden, ontvangt uw ex-partner partnerpensioen, dat dan ‘bijzonder partnerpensioen’ wordt genoemd. Dit is ook van toepassing wanneer uw samenwonen is erkend door ons pensioenfonds.

Gemakshalve gebruiken we voor de leesbaarheid het woord ‘partnerschap’ waar we zowel het huwelijk, geregistreerd partnerschap als het door het pensioenfonds Chemours erkende samenwonen bedoelen. ‘Scheiding’ verwijst dan naar de beëindiging van deze vormen van partnerschap.

 

Scheiding en uw pensioen

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van 1 mei 1995 staat hoe het ouderdomspensioen bij een scheiding verdeeld moet worden. Het gaat dan alleen om de verdeling van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de partnerschapsperiode. Op het moment dat u met pensioen gaat heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens die periode hebt opgebouwd. Hetzelfde geldt voor uw ex-partner als hij of zij ook ouderdomspensioen heeft opgebouwd tijdens de partnerschapsperiode. U heeft dan recht op de helft van dat pensioen over die periode. Mocht u uw pensioen eerder of later in willen laten gaan, dan geldt die ingangsdatum ook voor uw ex-partner. Dat heeft natuurlijk ook invloed op de hoogte van het pensioen. Het bedrag van het verevende pensioen staat overigens niet vast, door (gedeeltelijke) indexaties kan het hoger worden.

Het is wel nodig om de scheiding bij ons pensioenfonds aan te melden, zodat wij het verevend pensioen kunnen uitbetalen. U kunt de scheiding (in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap) aanmelden door het formulier Mededeling van (echt)scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ 

van de Rijksoverheid in te vullen en aan ons op te sturen. Het formulier dient binnen de wettelijke termijn van twee jaar na de datum van scheiding worden ingestuurd.  Als u of uw ex-partner bij meer dan één pensioenfonds ouderdomspensioen heeft opgebouwd, dan moet dit formulier naar elk van die pensioenfondsen worden opgestuurd. Ontbindt u het samenlevingscontract met uw partner, dan kunt uw partner afmelden door de notariële akte op te sturen waarin de datum staat waarop het samenwonen is geëindigd. Dat kan een “Eenzijdige verklaring van beëindiging” zijn of een “Verklaring beëindiging samenleving” die door een of beide partners is getekend.

 

Scheiding na uw pensionering

Ook als u na uw pensioendatum gaat scheiden, wordt het ouderdomspensioen dat tijdens de partnerschapsperiode is opgebouwd, verdeeld.

 

Overlijden en verevend pensioen

Als u nog niet met pensioen bent en uw ex-partner komt te overlijden, dan krijgt u weer de volledige aanspraak op uw ouderdomspensioen. Indien u zelf eerder overlijdt, wordt het verevend pensioen van uw ex-partner vervangen door het bijzonder partnerpensioen.

 

Hertrouwen

Als u opnieuw een vorm van partnerschap aangaat voor uw pensionering en u zou nogmaals scheiden, dan heeft deze nieuwe partner ook weer recht op een deel van het pensioen dat is opgebouwd tijdens dit nieuwe partnerschap.

 

Wonen in het buitenland en scheiden

Als u in het buitenland woont, moet u uw scheiding bij het pensioenfonds melden, dat kan per e-mail of post. Als er sprake was van een huwelijk, stuurt u ons een kopie van het (echt)scheidingsconvenant. Bij een geregistreerd partnerschap is dat een kopie van het ontbindingscontract en bij door het pensioenfonds erkende samenwoning stuurt u een kopie op van de beëindigingsovereenkomst.