Sluiten
Terug

Overlijden

Overlijden

Als u zelf komt te overlijden

Als u als deelnemer aan ons pensioenfonds komt te overlijden, brengen wij uw eventuele achterblijvende partner of ex-partner op de hoogte van de aanspraak op het partnerpensioen en het wezenpensioen, als dat van toepassing is. Het Pensioenfonds Chemours krijgt automatisch bericht via de Basisregistratie Personen (BRP), als u komt te overlijden. Uw nabestaanden hoeven dat dus niet zelf bij ons te melden, tenzij u in het buitenland woont. In dat geval moeten zij contact opnemen met onze pensioenadministratie.

Gemakshalve gebruiken we voor de leesbaarheid het woord ‘partnerschap’ waar we zowel het huwelijk, geregistreerd partnerschap als het door het pensioenfonds Chemours erkende samenwonen bedoelen.

 

Partnerpensioen na uw overlijden

Wanneer u op het moment van overlijden een partnerschap hebt, heeft uw achterblijvende partner recht op partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald vanaf de eerste maand na overlijden, tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar ontvangt of op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien of uw partner in aanmerking komt voor partnerpensioen. En zo ja, op welke uitkering uw partner kan rekenen.

 

Bijzonder partnerpensioen na uw overlijden

Een eventuele ex-partner heeft overigens ook recht op een deel partnerpensioen, dat heet dan ‘bijzonder partnerpensioen’. De hoogte ervan wordt berekend over de periode dat u samen een partnerschap had. Het bedrag van het bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het eventuele partnerpensioen, waarover wij hierboven spraken. Ook het Bijzonder partnerpensioen vindt u terug op uw UPO of op mijnpensioenoverzicht.nl

 

Andere afspraken over het partnerpensioen

Zowel het partnerpensioen als het bijzonder partnerpensioen kunnen afwijken van het reglement van ons pensioenfonds, als u daar met uw partner andere afspraken over hebt gemaakt. Die moeten dan wel zijn vastgelegd in huwelijkse voorwaarden, een echtscheidingsconvenant of een notariële beëindiging van het samenlevingscontract.

 

Wezenpensioen na uw overlijden

Als u komt te overlijden, ontvangen uw eventuele kinderen een wezenpensioen. Ook een eventueel pleegkind of het kind van uw partner komt daarvoor in aanmerking, als u dat kind als eigen kind onderhoudt en opvoedt. Wezenpensioen is een uitkering aan elk kind van u tot hij of zij 18 jaar wordt. Als uw kind dan nog studeert, een beroepsopleiding volgt of een Wajong-uitkering ontvangt, wordt het wezenpensioen doorbetaald tot het uiterlijk 27 jaar is. Mochten beide ouders overleden zijn, dan wordt een dubbel wezenpensioen uitgekeerd. De exacte hoogte van het wezenpensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en ook op mijnpensioenoverzicht.nl

 

Uitkering via de overheid: Anw

Vanuit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) kunnen nabestaanden mogelijk financiële ondersteuning van de overheid krijgen, in aanvulling op het nabestaandenpensioen van Pensioenfonds Chemours. Dat kan als de achterblijvende partner de AOW-leeftijd nog niet heeft en een kind jonger dan 18 jaar verzorgt of voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 

Als uw ex-partner komt te overlijden

Als uw ex-partner komt te overlijden, krijgt u weer de volledige aanspraak op uw ouderdomspensioen. Het pensioenfonds krijgt hier automatisch bericht van via de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Uw partner en een nieuw partnerschap

Als uw partner of ex-partner na uw overlijden hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan vervalt het partnerpensioen of het bijzonder partnerpensioen.