Sluiten
Terug

Nieuw in dienst

Nieuw in dienst

Nieuw in dienst

Treedt u in dienst van Chemours en bent u ouder dan 21 jaar, dan wordt u automatisch deelnemer aan de beschikbare-premieregeling van het Pensioenfonds Chemours. In uw startbrief vindt u uitleg over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling en natuurlijk vindt u alle informatie op deze website.

 

Partner aanmelden

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is ook uw partner automatisch bij ons pensioenfonds aangemeld. Dat geldt niet als u samenwoont. In dat geval moet u uw partner bij ons fonds aanmelden. Dat doet u door het Aanmeldingsformulier Partner in te vullen en dit samen met een volledige, notarieel gewaarmerkte kopie van het samenlevingscontract aan ons te sturen (per e-mail of post). Alleen als u uw partner heeft aangemeld bij ons pensioenfonds, heeft hij of zij recht op partnerpensioen, als u eerder dan uw partner overlijdt. Meer voorwaarden vindt u bij Trouwen en Samenwonen en in het pensioenreglement. Het formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden.

 

Waardeoverdracht

Wanneer u al pensioen hebt opgebouwd bij een of meer eerdere werkgevers, kunt u de daar opgebouwde aanspraken laten overdragen naar Pensioenfonds Chemours. Dat heet waardeoverdracht. U kunt daarvoor een vrijblijvende offerte opvragen bij de pensioenadministratie. Kiest u voor de overdracht van de opgebouwde pensioenwaarde, dan kunt u dat aanvragen met behulp van het Waardeoverdrachtformulier. Het formulier kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Het berekenen van de over te dragen waarde is vaak heel ingewikkeld. Daarvoor is ook overleg nodig met de pensioenuitvoerder van uw vorige werkgever. Dat kost meestal veel tijd en daardoor kan het een aantal maanden duren voordat u de offerte voor de waardeoverdracht ontvangt. U bent  overigens niet verplicht de waarde over te laten dragen. Bij uw pensionering ontvangt u dan pensioen vanuit meerdere fondsen.

 

Aanmeldingsformulier partner

Waardeoverdracht