Sluiten
Terug

Minder werken

Minder werken

Minder werken (of meer)

Gaat u minder of meer werken, dan verandert ook de hoogte van uw inkomen. En omdat de opbouw van uw pensioen samenhangt met de hoogte van uw inkomen, heeft zo’n verandering ook invloed op uw toekomstige ouderdomspensioen en het eventuele partner- en wezenpensioen. Bij de administratie van ons pensioenfonds kunt u opvragen wat de gevolgen zijn.

Chemours geeft wijzigingen in het salaris automatisch door aan de administratie van het pensioenfonds. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

 

Zwangerschapsverlof

Tijdens zwangerschapsverlof loopt de opbouw van uw pensioen gewoon door. Net als uw salaris.

 

Onbetaald verlof

Chemours heeft diverse regelingen voor onbetaald verlof, zoals ouderschapsverlof, adoptieverlof, sabbatsverlof of studieverlof. Als u van zo’n regeling gebruik maakt, wordt de opbouw van uw ouderdomspensioen gewoon voortgezet. In de verzekering voor het partner- en wezenpensioen verandert dan ook niets.

 

Levensloopverlof

Spaart u mee voor de levensloopregeling, dan kunt u (een deel van) dat gespaarde geld gebruiken voor levensloopverlof. Ondanks dat u dan langere tijd niet werkt, heeft u toch een stukje inkomen om die periode te overbruggen. Over dat inkomen moet u wel belasting betalen. Levensloopverlof wordt niet gezien als onbetaald verlof. Als u levensloopverlof opneemt, wordt de opbouw van uw pensioen maximaal drie maanden voortgezet. Daarna stopt de opbouw, tot u weer terug aan het werk gaat. Als u dat wilt, kunt u verzoeken om voortzetting van de pensioenopbouw. U betaalt dan zelf de premie. Mocht u tijdens het levensloopverlof komen te overlijden, dan hebben uw eventuele partner en kinderen nog steeds recht op het partner- en wezenpensioen.

Tekstgrootte
Aa - Aa +