Sluiten
Terug

Kinderen en pensioen

Kinderen en pensioen

Kinderen en pensioen

Als u komt te overlijden tijdens uw dienstverband bij Chemours, of nadat u met pensioen bent gegaan, is er in uw pensioenregeling ook een en ander geregeld voor uw kinderen onder de 18. Zij ontvangen dan een wezenpensioen. Een eventueel pleegkind of het kind van uw partner komt ook in aanmerking voor wezenpensioen, als u dat kind als eigen kind onderhoudt en opvoedt.

Wezenpensioen is een uitkering aan elk kind van u tot hij of zij de leeftijd van 18 jaar bereikt. Als uw kind dan nog studeert, een beroepsopleiding volgt of een Wajong-uitkering ontvangt, wordt het wezenpensioen doorbetaald tot uw kind uiterlijk 27 jaar is.

Mochten beide ouders overleden zijn, dan wordt een dubbel wezenpensioen uitgekeerd.

De exacte hoogte van het wezenpensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Tekstgrootte
Aa - Aa +