Sluiten
Terug

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Volledig arbeidsongeschikt

Wanneer u ziek bent, heeft u recht op doorbetaling van het salaris of heeft u recht op een Ziektewetuitkering. In die tijd behoudt u het recht op pensioenopbouw. Bent u langdurig ziek, dan krijgt u na twee jaar een keuring om te bepalen in hoeverre u arbeidsongeschikt bent volgens de wet WIA  (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Als blijkt dat u volledig (voor 80 procent of meer) arbeidsongeschikt bent, dan bent u via ons pensioenfonds verzekerd voor volledige doorbetaling van de premie voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen, zolang u een WIA-uitkering ontvangt. De opbouw loopt dus door, zonder dat u daar zelf premie voor hoeft te betalen.

 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dus minder dan 80 procent, en eindigt het dienstverband met Chemours, dan is er geen verdere pensioenopbouw bij ons pensioenfonds als u deelnemer bent in de middelloonregeling. Als u deelnemer bent in de beschikbare premieregeling, wordt de pensioenopbouw, afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage, deels premievrij voortgezet. Aan het percentage van uw arbeidsongeschiktheid is namelijk een percentage premievrije opbouw van uw ouderdomspensioen gekoppeld. Het overige deel van de premie wordt gewoon ingehouden op uw salaris, als u voor het deel dat u niet arbeidsongeschikt bent nog werkzaamheden voor Chemours verricht. Met betrekking tot de beschikbare premieregeling ziet u in de onderstaande tabel voor welk percentage de pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet, als u volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

 

Mate van arbeidsongeschiktheid Mate van voortzetting
0-35 %0 %
35-45 %40 %
45-55 % 50 %
55-65 % 60 %
65-80 %72,5 %
80 % of meer 100 %

Tekstgrootte
Aa - Aa +