Sluiten

Hoofdthema - Wat gebeurt er bij..?

Het leven is geen rechte lijn waarin nooit iets verandert. Er zijn mooie momenten, zoals trouwen of een kind krijgen, maar ook verdrietige, zoals scheiden of overlijden. Dat heeft allemaal gevolgen voor uw pensioen. Hier leest u wat er gebeurt met uw pensioen als er veranderingen in uw leven zijn.

Arbeidsongeschiktheid

Soms overkomt het iemand helaas: arbeidsongeschikt. Dat heeft grote financiële gevolgen. Raakt u volledig arbeidsongeschikt, terwijl u in dienst bent van Chemours, dan zorgt het pensioenfonds voor doorbetaling van de pensioenpremie. Dat geldt ook, als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en het dienstverband blijft bestaan. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Heeft u een vraag over dit onderwerp, dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over arbeidsongeschiktheid en uw pensioen vindt u in het pensioenreglement onder het artikel: Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Kinderen en pensioen

Als u kinderen krijgt, verandert er niets aan uw eigen pensioen. Maar als u komt te overlijden, ontvangen uw kinderen wezenpensioen. Omdat kinderen worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP), ontvangt het pensioenfonds automatisch bericht van de geboorte van kinderen. U hoeft dat dus niet zelf te melden bij het pensioenfonds. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Heeft u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over kinderen en pensioen vindt u in het pensioenreglement onder artikel: Wezenpensioen.

Meer informatie

Overlijden

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Als u zelf overlijdt, hebben uw eventuele partner, ex-partner en kinderen recht op nabestaandenpensioen. Bovendien kan het zijn dat zij aanspraak kunnen maken op een Anw-uitkering van de overheid. Als uw eventuele ex-partner overlijdt, kan dat betekenen dat uw eigen pensioenuitkering omhoog gaat, doordat het deel waar uw ex-partner recht op had weer aan u toevalt. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Heeft u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: Partnerpensioen, Wezenpensioen en Bijzonder partnerpensioen.

Meer informatie

Trouwen en samenwonen

Als u gaat trouwen of een andere vorm van partnerschap aangaat, verandert er ook iets in uw pensioen. Zo heeft uw partner recht op partnerpensioen, als u eerder komt te overlijden, en achterblijvende minderjarige kinderen hebben dan recht op wezenpensioen. Dus trouwen of samenwonen en pensioen zijn nauw verbonden met elkaar. Pensioen lijkt misschien ver weg als je jong bent, maar ook dan speelt het wel degelijk een belangrijke rol. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Heeft u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over trouwen of samenwonen en uw pensioen vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: Partnerpensioen en Wezenpensioen.

Meer informatie

Minder werken

Er zijn allerlei redenen om minder te gaan werken, of misschien juist meer. Natuurlijk wordt uw salaris daaraan aangepast. Maar dat heeft ook gevolgen voor de opbouw van uw pensioen. Minder werken betekent ook minder pensioen. Als u tijdelijk niet werkt vanwege zwangerschapsverlof, loopt de opbouw van uw pensioen gewoon door. Bij onbetaald verlof is dat onder bepaalde voorwaarden ook zo. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Heeft u een vraag over dit onderwerp, dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over minder werken en uw pensioen vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: Deeltijdwerk en Voortzetting tijdens verlof.

Meer informatie

Uit dienst

Op het moment dat u niet meer in dienst bent bij Chemours, bouwt u ook geen pensioen meer op bij ons pensioenfonds. Als u bij een andere werkgever aan de slag gaat, kunt u eventueel de waarde van uw pensioen overdragen aan het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Wanneer u tijdens uw dienstverband maar een klein pensioen hebt opgebouwd, mag het pensioenfonds onder bepaalde voorwaarden afkoop van het pensioen aanbieden. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden op de website? Dan kunt u een e-mail sturen onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: Waardeoverdracht en Afkoop.

Meer informatie

Nieuw in dienst

Komt u in dienst van Chemours? Gefeliciteerd! Als u ouder bent dan 21 wordt u dan automatisch deelnemer aan het Pensioenfonds Chemours. Voor sommige zaken moet u wel zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld als u samenwoont. Maar ook wanneer u al pensioen hebt opgebouwd bij een eerdere werkgever en u waardeoverdracht wilt aanvragen. Binnen drie maanden nadat u in dienst bent gekomen, ontvangt u van het pensioenfonds een startbrief. In de startbrief geven wij uitleg over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Heeft u een vraag over uw nieuwe pensioenregeling, dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'.

Meer informatie

(Echt)scheiding

Gaan trouwen of samenwonen is leuk, maar soms besluiten de partners na verloop van tijd toch uit elkaar te gaan. Een scheiding – of u nu getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont – heeft gevolgen voor uw pensioen en dat van uw partner. Bij een scheiding wordt uw ouderdomspensioen namelijk verdeeld. Het deel van het pensioen waar de ex-partner recht op heeft heet verevend pensioen. Het pensioen van uw ex-partner gaat in op het moment dat u zelf met pensioen gaat. Na de scheiding wordt het partnerpensioen omgezet in een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Heeft u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over scheiden en uw pensioen vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: Pensioenverevening en Bijzonder partnerpensioen.

Meer informatie

Verhuizen

Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u geen actie te ondernemen. Pensioenfonds Chemours krijgt dan automatisch bericht via de Basisregistratie Personen (BRP). Verhuist u naar of in het buitenland, of misschien wel van het ene land naar het andere land? Dan moet u dat wél zelf doorgeven aan de administrateur van Pensioenfonds Chemours. Verhuist u vanuit het buitenland weer naar Nederland, dan krijgt het pensioenfonds automatisch bericht via de Basisregistratie Personen (BRP). In het geval dat u verhuist, ook als dat naar het buitenland is, heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen.

Meer informatie