Sluiten
Terug

Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Elk pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan (VO) of een Belanghebbendenorgaan, dat is wettelijk verplicht. Door middel van een  VO kunnen alle belanghebbenden van een pensioenfonds invloed uitoefenen op het beleid van het pensioenfonds. Het VO is een vertegenwoordiging van actieve deelnemers, gepensioneerden, slapers en de werkgever. Het bestuur legt regelmatig verantwoording af aan het VO over het beleid en hoe het is uitgevoerd.

 

Beoordeling van het beleid

Het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Chemours i.l. ziet dus toe op het gevoerde beleid en geeft een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van bestuursverslagen, het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel van het VO is in het jaarverslag van het pensioenfonds opgenomen.

 

Advies

Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan het recht om het bestuur te adviseren over zaken op het gebied van:

 • Het beloningsbeleid;
 • Het interne toezicht;
 • De profielschets voor leden van de raad van toezicht;
 • De interne klachten- en geschillenprocedure;
 • Het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • De uitvoeringsovereenkomst;
 • Overdracht van verplichtingen van of door het pensioenfonds;
 • Liquidatie, fusie, splitsing, samenvoeging en omzetting van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm;
 • De samenstelling van de feitelijke premie;
 • De hoogte van de premiecomponenten.

Bovenop de wettelijke adviesrechten wordt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over:

 • Het terugstorten van premie of geven van premiekorting;
 • Het vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid;
 • Het opstellen van een herstelplan;
 • De korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten;
 • Wijziging van de statuten van de stichting;
 • Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening.

 

Samenstelling van het VO

Hebt u een vraag over het Verantwoordingsorgaan en vindt u het antwoord niet op deze site, neem dan contact op via e-mail (Wim.Zwetsloot@chemours.nl) of per telefoon (078) 630 19 90.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit acht personen die de belangen van de actieve deelnemers en de gepensioneerden en slapers van Pensioenfonds Chemours vertegenwoordigen.

 

Namens de werknemers:

Ron Versendaal
Wim Zwetsloot (secretaris)

Namens de gepensioneerden:

Hans van den Reydt (voorzitter)
Han Vermeer
Huib van der Plaat
Lejo van Marrewijk
Krijn de Zeeuw

Namens de werkgever:

Paul Denis

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u hieronder het reglement, de afgelopen twee jaarverslagen en de profielschets van het Verantwoordingsorgaan inzien of downloaden.