Sluiten
Terug

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om uw pensioenzaken goed te regelen in overeenstemming met de wet en onze reglementen. Gelukkig komen klachten zelden of nooit voor, maar toch, als het gebeurt is dat heel vervelend. Het pensioenfonds heeft daarom een formeel reglement voor de afhandeling van klachten opgesteld. Klachten gaan in hoofdzaak over de manier waarop het fonds u of uw zaak (heeft) behandeld. In het reglement staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe het traject verloopt, nadat u een klacht hebt ingediend. Als u het dan niet eens bent met de beslissing die wordt genomen naar aanleiding van de klacht, kunt u een beroep doe op de Ombudsman Pensioenen. Het Reglement Klachtenprocedure kunt u hieronder downloaden.

Hebt u vragen over de procedure rondom klachten waar u geen antwoord op vindt, neem dan contact op met de pensioenadministrateur.

Download