Sluiten
Terug

Kerngegevens

Kerngegevens

20172016201520142013
Aantal werkgevers14444
Aantal verzekerden
Actieve deelnemers5029229249681.015
Gewezen deelnemers1.0671.1931.1371.1121.273
Pensioengerechtigden1.8311.8071.8581.8351.784
Totaal3.4003.9223.9193.9154.072
Premies (in € mln.)
Gedempte kostendekkende premie917161922
Opslag en bijstorting herstelplan00012
Totale premie917162024
Vermogen en solvabiliteit
Aanwezig eigen vermogen (in € mln.)233207130174100
Minimaal vereist vermogen (in € mln.)3444414033
Vereist vermogen (in € mln.)140177169126121
Pensioenverplichtingen (in € mln.)8061.035984954800
Dekkingsgraad128,9%120,0%113,2%118,2%112,5%
Beleidsdekkingsgraad125,2%114,4%116,0%118,0%nvt
Rente termijnstructuur (RTS)1,39%1,26%1,62%1,80%2,93%
Beleggingsportefeuille (in € mln.)1.0401.2421.1151.102900
Beleggingsopbrengsten (in € mln.)48146423733
Beleggingsopbrengsten in %4,5%13,3%0,4%26,6%3,9%
Gemiddeld rendement per jaar
Afgelopen 5 jaar9,7%12,2%11,5%14,9%12,2%
Afgelopen 10 jaar9,9%9,4%8,2%9,7%7,8%