Sluiten
Terug

Intern toezicht

Intern toezicht

Intern toezicht

Intern toezicht houdt in dat het functioneren en het beleid van het pensioenfondsbestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds kritisch worden bekeken. Intern toezicht op pensioenfondsen is zowel onderdeel van de Pensioenwet als van de Code Pensioenfondsen. Ons pensioenfondsbestuur, waarin vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden zitting hebben, laat het intern toezicht uitoefenen door een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. De leden van de raad worden gezien als mede-beleidsbepalers, omdat zij goedkeuring moeten verlenen aan de volgende besluiten van het bestuur van het pensioenfonds:

• het bestuursverslag en de jaarrekening;

• de profielschets voor bestuurders;

• het beleid over beloningen, behalve de beloning van de raad van toezicht;

• gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de overname van verplichtingen door de stichting;

• liquidatie, fusie of splitsing van de stichting;

• vaststelling van het beleid over het aangaan en beëindigen van uitvoeringsovereenkomsten en het opstellen en beëindigen van uitvoeringsreglementen door een algemeen pensioenfonds; en

• het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, zoals bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het reglement van de Raad van Toezicht kunt u hier downloaden.

Download