Sluiten
Terug

Herstelplan

Herstelplan

Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds per het einde van een kalenderkwartaal onder het door De Nederlandsche Bank vastgestelde Vereist Eigen Vermogen ligt, moet het fonds binnen drie maanden een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank ter goedkeuring. Het herstelplan moet aantonen wanneer de beleidsdekkingsgraad binnen een termijn van 10 jaar weer hersteld is tot een grens die boven het Vereist Eigen Vermogen ligt. Eind 2018 was het Vermogen van het Pensioenfonds Chemours i.l. ruim boven het Vereist Eigen Vermogen van 117,4%. Het Pensioenfonds hoeft dus geen herstelplan in te dienen bij De Nederlandsche Bank.