Sluiten
Terug

Financieel Crisisplan

Financieel crisisplan

Ieder pensioenfonds is verplicht een financieel crisisplan te hebben. Dat plan is bedoeld om het fonds voor te bereiden op een crisissituatie, zodat het fonds weet welke maatregelen het kan gaan nemen en hoe deze maatregelen helpen om het fonds uit de crisis te loodsen.

Wat is een crisissituatie?
De waarde van de pensioenverplichtingen en de bezittingen is met onzekerheid omgeven. De toekomstige rente is een belangrijke factor, net als de toekomstige levensverwachting. Omdat het pensioenfondsbestuur een langetermijnbeleid voert, zal zij pas crisismaatregelen treffen als naar haar oordeel sprake lijkt te zijn van een aanhoudende en aanmerkelijke crisissituatie. Het crisisplan treedt in werking als het uitkeren van pensioenen in gevaar komt. Het plan staat dus los van wat het fonds doet, wanneer er een tekort ontstaat, daar is het herstelplan voor.

Het financieel crisisplan kunt u hier inzien of downloaden.

Download