Sluiten
Terug

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of het totale vermogen van het fonds groot genoeg is om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als de actuele dekkingsgraad 100% is, heeft het fonds daar precies genoeg geld voor in kas. De belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds is de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over een periode van twaalf maanden. Deze rekenwijze geeft een evenwichtiger inzicht dan de actuele dekkingsgraad, omdat die per maand sterk kan wisselen. Fondsen zijn wettelijk verplicht een reserve te hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Voor ieder pensioenfonds stelt De Nederlandsche Bank vast wat het Vereist Eigen Vermogen moet zijn om voldoende reserve te hebben. Voor het Pensioenfonds Chemours is dat 117,1%. Als het pensioenfonds daar niet aan voldoet, moet er een herstelplan zijn.

Dekkingsgraad september 2019

Dekkingsgraad september komt uit op 127,4%

De dekkingsgraad eind september is gelijk aan die van eind augustus. In september is de 30-jaars rente uiteindelijk met 12 basispunten gestegen tot 0.22%. In de eerste helft van de maand steeg de rente sterker naar bijna 0.5%. Dit was vooral het gevolg van positieve berichten over de handelsoorlog tussen de VS en China en de uitkomsten van de ECB-vergadering. Na afloop van die vergadering kondigde de ECB aan de rente verder te verlagen naar -/- 0.5%. Ook zal de bank vanaf 1 november weer gaan beginnen met het opkopen van obligaties, vooralsnog met € 20 miljard per maand. Toch waren deze maatregelen minder dan de markt had verwacht – en dus had ingeprijsd. In de tweede helft van september begon de rente weer te dalen. Dit kwam onder andere door de Amerikaanse centrale bank die haar belangrijkste beleidsrente wederom een stap verlaagde en door de plotselinge zorgen over het gebrek aan liquiditeit op de Amerikaanse geldmarkten. Ook de negatieve toon van de voorzitter van de ECB in zijn toespraak voor het Europese Parlement had een dalend effect op de rente.

Aandelen kenden een sterke maand. Aandelen in ontwikkelde markten stegen gemiddeld met 3.2% (MSCI World) en aandelen in opkomende markten met 3.0% (MSCI Emerging Markets). De belangrijkste reden voor de stijging was ook hier de positievere verwachtingen over de Amerikaans Chinese handelsoorlog.

De beleidsdekkingsgraad komt per 30 september 2019 uit op 126.2%.

Dekkingsgraad augustus 2019

De dekkingsgraad per 31 augustus bedraagt 127,4%.

 

In augustus is de dekkingsgraad licht gedaald met 0,7 % van 128,1% naar 127,4%. Deze daling werd vooral veroorzaakt doordat de 30-jaars euro swaprente met meer dan 0,4% daalde tot 0,10%. Aandelen van ontwikkelde markten (MSCI World) daalden met 0,9%, terwijl aandelen van opkomende markten (MSCI EME) met 3.,8% daalden. De redenen hiervoor zijn de bekende onderwerpen van de laatste anderhalf jaar: handelsoorlog, angst voor wereldwijde recessie, Italië en Brexit.

De angst voor een wereldwijde recessie werd verder aangewakkerd door tegenvallende economische cijfers van met name Duitsland en China. Verschillende centrale banken in Azië verlaagden ook onverwacht hun rentes. Brexit kreeg tot slot weer een nieuw hoofdstuk toen premier Johnson besloot het parlement voor 5 weken te schorsen waardoor de kans op een harde Brexit verder toenam. De genoemde redenen werden versterkt door de – door de vakanties – verminderde liquiditeit op de markten.

De beleidsdekkingsgraad daalde licht tot 126,5%

Dekkingsgraad juli 2019

De dekkingsgraad eind juli is 128,1 %

 

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 126,6% naar 128,1%. De voornaamste oorzaak hiervan zijn bewegingen op de rentemarkt. De 30-jaars euro swaprente is in juli wederom fors gedaald. Na een aanvankelijke stijging aan het begin van de maand daalde de rente sterk na tegenvallende economische cijfers in de eurozone, de toegenomen kans op een harde Brexit en de toenemende verwachting dat de ECB nog langere tijd een verruimend beleid zal blijven voeren.

Door de toegenomen kans op dit verruimend beleid stegen de aandelenkoersen wereldwijd. Door de hoge mate van rente afdekking en de gestegen aandelenkoersen stijgt de dekkingsgraad met 1,5%. De beleidsdekkingsgraad komt uit op 126,6%