Sluiten
Terug

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of het totale vermogen van het fonds groot genoeg is om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als de actuele dekkingsgraad 100% is, heeft het fonds daar precies genoeg geld voor in kas. De belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds is de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over een periode van twaalf maanden. Deze rekenwijze geeft een evenwichtiger inzicht dan de actuele dekkingsgraad, omdat die per maand sterk kan wisselen. Fondsen zijn wettelijk verplicht een reserve te hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Voor ieder pensioenfonds stelt De Nederlandsche Bank vast wat het Vereist Eigen Vermogen moet zijn om voldoende reserve te hebben. Voor het Pensioenfonds Chemours is dat 117,1%. Als het pensioenfonds daar niet aan voldoet, moet er een herstelplan zijn.

Dekkingsgraad mei 2019

“De dekkingsgraad eind mei is 123,3%

Aan het einde van de maand mei is de dekkingsgraad met bijna 4% gedaald van 127,0 naar 123,3 %.

Na 4 maanden van stijgende aandelenkoersen, volgde afgelopen maand een correctie. Zowel ontwikkelde markten (-/- 5,1%) als opkomende markten (-/- 6,7%) daalden fors. De (wederom) toenemende handelsspanningen tussen de VS & China en de VS & Mexico waren hier voor een belangrijk deel voor verantwoordelijk, net als het verlagen van de economische groeiverwachtingen door de EU voor 2019 en 2020. Volgens de EU is deze verlaging het gevolg van “disruptions in the car manufacturing sector, social tensions, policy uncertainty, as well as uncertainty related to Brexit”. De rente daalde in mei verder met 0,18% om uit te komen op 0,92%. De beleidsdekkingsgraad komt per 31 mei 2019 uit op 126.8%.”

Dekkingsgraad april 2019

“Dekkingsgraad eind april is 127,0 %

Eind april is de schatting van de dekkingsgraad uitgekomen op 127,0%, een stijging van 1,9% ten opzichte van eind maart. De maand april begon goed nadat berichten dat de handelsoorlog tussen de Amerika en China in een eindfase zou zitten voor stijgende rentes en aandelenkoersen zorgden. Direct daarna sloeg het sentiment weer om nadat het IMF de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie verlaagde en de ECB aangaf bereid te zijn om in te grijpen als de eurozone economie zwak blijft. Deze negatieve toon van de ECB had vooral effect op de rente. Toen de Chinese overheid beter dan verwachte economische groeicijfers publiceerde en (vooral Amerikaanse) bedrijven beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerden, stegen rentes en aandelenkoersen weer. Deze stijging van de rente werd daarna weer grotendeels ongedaan gemaakt nadat Duitse vertrouwenscijfers voor de 7e maand op rij waren gedaald. Uiteindelijk sloot de 30-jaars euro swaprente de maand 3 bps hoger af op 1.10%. Aandelen kenden per saldo een goede maand. Zowel ontwikkelde markten (+3,8%) als opkomende markten (+2,3%) lieten een stijging zien.

 

Op basis van deze marktontwikkelingen en een aanpassing van de voorzieningen van het pensioenfonds op basis van het jaarwerk steeg de actuele dekkingsgraad per saldo tot 127.0%.

De beleidsdekkingsgraad kwam uit op 127,2%.”

Dekkingsgraad maart 2019

Dekkingsgraad in maart licht gedaald.

Eind maart bedraagt de schatting van de actuele dekkingsgraad 125,1%.

De 30-jaars rente is in maart scherp gedaald. In de eerste helft van de maand daalde de rente nadat de ECB de groei- en inflatieprognoses voor dit jaar drastisch naar beneden had bijgesteld en verruimend beleid aankondigde. In de tweede helft daalde de rente verder. Een belangrijke reden hiervoor was dat de Amerikaanse centrale bank (FED) aangaf dat het naar verwachting de rente dit jaar niet meer zal verhogen. Een andere reden waren de sterk gedaalde productiecijfers van de eurozone waardoor beleggers een nog verdere afname van de wereldwijde economische groei vreesden. Uiteindelijk sloot de 30-jaars rente de maand 0,23 % lager af op 1,07%.

 

Aandelen kenden daarentegen een vrij goede maand. Zowel ontwikkelde markten als opkomende markten lieten een stijging zien. Gedurende de maand werd slecht economisch nieuws afgewisseld met positieve economische berichten. De belangrijkste oorzaken voor de ontwikkeling van de aandelenkoersen waren de beslissingen van de FED, een licht herstel van het Duitse ondernemersvertrouwen en vooruitzichten dat Amerika en China spoedig tot een einde van de handelsoorlog kunnen komen.

 

Op basis van deze ontwikkelingen daalde de actuele dekkingsgraad met 0,2% van 125,3% naar 125,1%.

De beleidsdekkingsgraad komt per 31 maart 2019 uit op 127,0%.