Sluiten
Terug

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of het totale vermogen van het fonds groot genoeg is om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als de actuele dekkingsgraad 100% is, heeft het fonds daar precies genoeg geld voor in kas. De belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds is de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over een periode van twaalf maanden. Deze rekenwijze geeft een evenwichtiger inzicht dan de actuele dekkingsgraad, omdat die per maand sterk kan wisselen. Fondsen zijn wettelijk verplicht een reserve te hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Voor ieder pensioenfonds stelt De Nederlandsche Bank vast wat het Vereist Eigen Vermogen moet zijn om voldoende reserve te hebben. Voor het Pensioenfonds Chemours is dat 117,1%. Als het pensioenfonds daar niet aan voldoet, moet er een herstelplan zijn.

Dekkingsgraad augustus 2019

De dekkingsgraad per 31 augustus bedraagt 127,4%.

 

In augustus is de dekkingsgraad licht gedaald met 0,7 % van 128,1% naar 127,4%. Deze daling werd vooral veroorzaakt doordat de 30-jaars euro swaprente met meer dan 0,4% daalde tot 0,10%. Aandelen van ontwikkelde markten (MSCI World) daalden met 0,9%, terwijl aandelen van opkomende markten (MSCI EME) met 3.,8% daalden. De redenen hiervoor zijn de bekende onderwerpen van de laatste anderhalf jaar: handelsoorlog, angst voor wereldwijde recessie, Italië en Brexit.

De angst voor een wereldwijde recessie werd verder aangewakkerd door tegenvallende economische cijfers van met name Duitsland en China. Verschillende centrale banken in Azië verlaagden ook onverwacht hun rentes. Brexit kreeg tot slot weer een nieuw hoofdstuk toen premier Johnson besloot het parlement voor 5 weken te schorsen waardoor de kans op een harde Brexit verder toenam. De genoemde redenen werden versterkt door de – door de vakanties – verminderde liquiditeit op de markten.

De beleidsdekkingsgraad daalde licht tot 126,5%

Dekkingsgraad juli 2019

De dekkingsgraad eind juli is 128,1 %

 

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 126,6% naar 128,1%. De voornaamste oorzaak hiervan zijn bewegingen op de rentemarkt. De 30-jaars euro swaprente is in juli wederom fors gedaald. Na een aanvankelijke stijging aan het begin van de maand daalde de rente sterk na tegenvallende economische cijfers in de eurozone, de toegenomen kans op een harde Brexit en de toenemende verwachting dat de ECB nog langere tijd een verruimend beleid zal blijven voeren.

Door de toegenomen kans op dit verruimend beleid stegen de aandelenkoersen wereldwijd. Door de hoge mate van rente afdekking en de gestegen aandelenkoersen stijgt de dekkingsgraad met 1,5%. De beleidsdekkingsgraad komt uit op 126,6%

Dekkingsgraad mei 2019

“De dekkingsgraad eind mei is 123,3%

Aan het einde van de maand mei is de dekkingsgraad met bijna 4% gedaald van 127,0 naar 123,3 %.

Na 4 maanden van stijgende aandelenkoersen, volgde afgelopen maand een correctie. Zowel ontwikkelde markten (-/- 5,1%) als opkomende markten (-/- 6,7%) daalden fors. De (wederom) toenemende handelsspanningen tussen de VS & China en de VS & Mexico waren hier voor een belangrijk deel voor verantwoordelijk, net als het verlagen van de economische groeiverwachtingen door de EU voor 2019 en 2020. Volgens de EU is deze verlaging het gevolg van “disruptions in the car manufacturing sector, social tensions, policy uncertainty, as well as uncertainty related to Brexit”. De rente daalde in mei verder met 0,18% om uit te komen op 0,92%. De beleidsdekkingsgraad komt per 31 mei 2019 uit op 126.8%.”