Sluiten
Terug

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of het totale vermogen van het fonds groot genoeg is om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als de actuele dekkingsgraad 100% is, heeft het fonds daar precies genoeg geld voor in kas. De belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds is de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over een periode van twaalf maanden. Deze rekenwijze geeft een evenwichtiger inzicht dan de actuele dekkingsgraad, omdat die per maand sterk kan wisselen. Fondsen zijn wettelijk verplicht een reserve te hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Voor ieder pensioenfonds stelt De Nederlandsche Bank vast wat het Vereist Eigen Vermogen moet zijn om voldoende reserve te hebben. Voor het Pensioenfonds Chemours is dat 117,1%. Als het pensioenfonds daar niet aan voldoet, moet er een herstelplan zijn.

Dekkingsgraad januari 2019

Aan het einde van de maand januari is de dekkingsgraad van het fonds uitgekomen op 123,6%.  Een daling van 0,3% ten opzichte van de dekkingsraad eind december 2018.

Deze daling is vooral veroorzaakt door het toekennen van de reguliere en ook inhaalindexatie per 1 januari. Door het toekennen van de indexaties daalt de dekkingsgraad met 4%.

De goede resultaten van de aandelen en vastrentende waarden zorgden ervoor dat de dekkingsgraad aan het einde van de maand januari vrijwel stabiel bleef. De aandelenmarkten herstelden zich sterk na de neergang in december. Voornaamste oorzaken laten zich vinden in goede cijfers in de VS en een wijziging van standpunt omtrent de langere termijn renteverwachting van de FED.  Waar eerder werd uitgegaan van een stijgende rente is de visie gewijzigd in een meer stabiele rente. Dit zorgde voor een positieve aandelenmarkt.

De rente daalde hierdoor wel met 0,14% naar 1,23%. Door de hoge afdekking van het renterisico binnen het fonds had dit echter nauwelijks invloed.

Ten opzichte van eind december daalde de dekkingsgraad door bovenstaande oorzaken met 0,3% naar 123,6%.

De beleidsdekkingsgraad kwam uit op 127,3%

Dekkingsgraad december 2018

De dekkingsgraad eind december is 123,9%

 

In december is de dekkingsgraad fors gedaald van 128,4 naar 123,9%. Voornaamste oorzaak lag in de dalende aandelenmarkten. Door het uitblijven van een definitieve oplossing in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China werd het vertrouwen in de markten minder. Daarbij gaven de cijfers over de economische groei van China een afname van groei en productie aan. Dit leek te bevestigen dat de wereldwijde economische groei aan het afnemen is. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente in december, maar gaf aan dat de verhoging van de rente minder snel zal gaan dan eerder gecommuniceerd. Ondanks dit bericht daalden de aandelenmarkten op dit nieuws. Door deze daling was er in toenemende mate sprake van een vlucht naar veiligheid, staatsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Hierdoor daalde de 30-jaars euro swaprente in december met bijna 0,1% naar 1,37%. Zowel de aandelendaling als rentedaling hebben een negatief effect gehad op de dekkingsgraad. De Amerikaanse dollar verloor t.o.v. de euro, over de afgelopen maanden echter is het effect van de valuta afdekking negatief.

De beleidsdekkingsgraad kwam uit op 127,7%.

Dekkingsgraad november 2018

De dekkingsgraad is 128,4%

De dekkingsgraad is eind november uitgekomen op 128,4%. Een stijging van 1,4% ten opzichte van eind oktober. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door een daling van de rente. Deze daling werd vooral veroorzaakt door de onrust op de aandelenmarkten. Een 2e reden was een toespraak van de voorzitter van de FED waarin hij aangaf dat de Amerikaanse rente momenteel “net onder de als neutraal beschouwde bandbreedte ligt”.  Dit werd in de markt opgevat als een signaal dat er in 2019 minder renteverhogingen zullen plaatsvinden dan vooraf was ingeschat. Na dit nieuws stegen de aandelenmarkten weer om eind oktober met een kleine winst af te sluiten in vergelijking met het begin van de maand. Op basis van deze marktontwikkelingen nam de actuele dekkingsgraad per saldo toe tot 127.6%. Door aanpassing van de correctiefactoren bij het vaststellen van de verplichtingen steeg de dekkingsgraad nog eens extra met 0,8% naar 128,4%. De beleidsdekkingsgraad kwam ongewijzigd uit op 128,1%.