Sluiten
Terug

Bestuur pensioenfonds

Bestuur pensioenfonds

Het bestuur bestaat uit zes personen, waarvan er drie zijn voorgedragen door de werkgever, twee door de medewerkers en één door de gepensioneerden. Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds en het beheer van het vermogen en heeft de volgende kerntaken en bevoegdheden:

  • Het vaststellen van het algemeen beleid;
  • Het opstellen en uitvoeren van een of meer pensioenreglementen;
  • Het beleggen van het vermogen, rekening houdend met de risicobereidheid van de betrokkenen;
  • Het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten met de werkgever;
  • Communiceren met (gewezen) deelnemers en andere belanghebbenden;
  • Het uitbesteden van werkzaamheden aan derden;
  • Het instellen van een verantwoordingsorgaan en organiseren van intern toezicht.

 

De pensioenadministratie en de financiële administratie worden, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door RiskCo Administrations.

Om haar doelen te bereiken heeft het bestuur een organisatie opgezet waarbinnen de uitvoering van de pensioenregelingen en het beheer van het vermogen op een adequate en gecontroleerde manier kan plaatsvinden. Hiervoor zijn vier bestuurscommissies ingesteld die, indien gewenst, aangevuld worden met externe deskundigen.

Het interne toezicht op het bestuur vindt plaats door een visitatiecommissie. Over het gevoerde beleid legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld.

Een nadere kennismaking met de bestuursleden? Klik op de naam!

Namens de werkgever
Foto van de werkgever Frans van Dorsten Voorzitter
Foto van de werkgever John Ritterbex Bestuurslid
Foto van de werkgever Pavel der Kinderen Bestuurslid
Namens de werknemers
Foto van de werknemer Wim Smouter Secretaris
Foto van de werknemer Han Buijsse Bestuurslid
Namens de gepensioneerden
Foto van de gepensioneerde Leo Hermans Bestuurslid