Sluiten
Terug

Over het fonds

Over het fonds

Pensioenfonds Chemours Nederland i.l. is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling uitvoert voor Chemours Netherlands B.V. Het pensioenfonds heeft een eigen bestuur, dat zelfstandig het beleid bepaalt en uitvoert.

Pensioenfonds Chemours i.l. zorgt ervoor dat medewerkers van Chemours Netherlands en oud-medewerkers en gepensioneerden van DuPont, Genencor (en daarvoor Gist-Brocades) en Chemours, of hun eventuele nabestaanden, het pensioen krijgen waar zij recht op hebben. Daarvoor is het nodig om de premie-inkomsten goed te beleggen, zodat er nu en in de toekomst genoeg vermogen is om de pensioenen te kunnen betalen. De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan pensioenadministrateur RiskCo Administrations. Maar het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat RiskCo doet.

Deskundig bestuur, een goed beleid en transparant toezicht op het bestuur is daarom van groot belang bij het uitvoeren van deze belangrijke taken.