Sluiten
Terug

Nieuwsbericht

Minder snelle stijging van levensverwachting

03 oktober

Onlangs heeft het Actuarieel Genootschap de nieuwe prognoses uitgebracht over de levensverwachting.  Deze prognoses zijn opgenomen in een prognosetafel die pensioenfondsen hanteren om te bepalen hoeveel het in de toekomst naar verwachting zal moeten uitkeren.

Uit de nieuwe prognosetafel blijkt dat Nederlanders gemiddeld nog steeds ouder worden, maar dat de verwachte toename van de levensverwachting is afgevlakt, vergeleken met de prognosetafel uit 2016. Bij vrouwen stijgt de levensverwachting zelfs wat langzamer dan bij mannen.

Het toepassen van de nieuwe prognosetafel heeft gevolgen voor de technische voorzieningen voor de middelloonregeling van ons fonds. Die voorzieningen dalen nu namelijk met circa 0,8 procentpunt. Dat betekent dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds Chemours per 31 augustus 2018 stijgt van 129,2% naar 130,3%.

Tekstgrootte
Aa - Aa +