Sluiten
Terug

Nieuwsbericht

Maximale toeslag op uw pensioen plus inhaaltoeslag

14 februari

Goed nieuws! Het bestuur van het Pensioenfonds Chemours verhoogt ook dit jaar de pensioenen van pensioengerechtigden en (gewezen) deelnemers aan de middelloonregeling. De dekkingsgraad was eind 2018 ruim voldoende om een maximale toeslag te kunnen geven. Bovendien heeft het fonds ook nog de financiële ruimte om de in het verleden gemiste toeslagen weer verder in te halen. Beide verhogingen gelden vanaf 1 januari 2019.

 

Reguliere toeslag

De hoogte van de toeslag is gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI) – ook wel prijsinflatie genoemd – tussen oktober 2017 en oktober 2018. Die is door het Centraal Bureau Statistiek (CBS) vastgesteld op 2,10%. Voor deelnemers van Chemours/DuPont bedraagt de toeslag maximaal 75% van de CPI, dat komt neer op 1,58%. Voor deelnemers van Genencor bedraagt de toeslag maximaal 100% van de CPI, dat is dus 2,10%.

 

Inhalen van gemiste toeslagen

Daarboven heeft het fonds dus nog financiële ruimte om gemiste toeslagen uit het verleden verder in te halen. Dat betekent dat 25,9% van uw eventuele achterstand ingelopen kan worden. Dat komt neer op een verhoging tussen 0,08% en 3,68%. De hoogte hangt samen met het jaar waarin u gestopt bent met het opbouwen van pensioen in ons Pensioenfonds.

 

De totale verhoging van reguliere en gemiste toeslag ligt tussen 1,66% en 5,26%, afhankelijk van het jaar waarin uw pensioenopbouw is gestopt. Hiermee is in twee jaar tijd 40% van uw in het verleden gemiste toeslagen ingehaald.

 

Werkende deelnemers aan de middelloonregeling

Naast de reguliere indexatie van 1,58%, krijgen de werkende deelnemers een toeslag uit het toeslagdepot. Deze toeslag wordt later dit jaar bepaald.

 

Brief en betaling

Gepensioneerden en gewezen deelnemers  ontvangen deze maand een brief over de toeslagen!

De betaling van de reguliere en de inhaaltoeslag, of de verhoging van de aanspraken, vindt plaats in februari 2019 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Tekstgrootte
Aa - Aa +