Sluiten
Terug

Hoger/lager pensioen

Hoger/lager pensioen

Bij ons pensioenfonds kunt u variëren met de hoogte van uw pensioenuitkering, of u nu met pensioen gaat op uw reguliere pensioenleeftijd of eerder of later. Het moment dat u uw pensioen laat ingaan, kan bepalend zijn voor de hoogte van het inkomen dat u nodig heeft. Als u eerder met pensioen gaat, wilt u misschien wat meer pensioenuitkering, totdat u ook AOW ontvangt. Of u gaat met pensioen en hebt nog studerende kinderen, of uw partner komt nog niet in aanmerking voor AOW. Er zijn allerlei redenen te bedenken. De keuze van een hoog/laag- of laag/hoog-uitkering heeft geen gevolgen voor het partner- en wezenpensioen.

 

AOW-compensatie bij eerder stoppen

De jaren dat u eerder wilt stoppen met werken en nog geen recht hebt op AOW, kunt u compenseren. Dit kunt u doen door uw levenslange ouderdomspensioen om te laten zetten in een tijdelijk ouderdomspensioen tot uw AOW-leeftijd en een lager levenslang ouderdomspensioen vanaf uw AOW-leeftijd. Dit wordt AOW-compensatie genoemd. Uw levenslange ouderdomspensioen wordt dan wel lager. U bouwt immers minder lang pensioen op, u laat de eerste jaren meer pensioen uitkeren en het pensioen moet langer uitbetaald worden. Door de omzetting verandert de totale waarde van uw pensioen niet.

 

Berekening van hoger/lager pensioen

Kiest u voor hoog/laag of laag/hoog, dan wordt de periode van uitkering gesplitst in een hoog deel en een laag deel. Per saldo krijgt u niet meer of minder. De totale pensioenuitkering wordt alleen op een andere manier over de jaren verdeeld. Als u de hoogte van de hoge en lage uitkering wilt weten, kunt u de administrateur van het pensioenfonds om een berekening vragen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van allerlei omrekenfactoren. Deze rekenfactoren worden periodiek aangepast door het bestuur vanwege bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen, de rentestand of andere levensverwachtingen. Dit betekent dat berekeningen die voor u zijn gemaakt, op een later moment toch anders kunnen uitpakken. De administrateur van het pensioenfonds kan op verzoek voor u berekenen hoeveel u maandelijks krijgt, als u uw pensioen eerder of later laat uitkeren. Als u deelnemer bent in de middelloonregeling kunt u de hoogte en geldigheidsduur van de factoren bekijken in bijlage II van dat pensioenreglement. Bent u deelnemer in de beschikbare-premieregeling, dan is de hoogte van uw uitkering vooral afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal, de mate van vervroeging of uitstellen en de rentestand van dat moment. De verzekeraar waar u het pensioen inkoopt kan hiervoor met andere factoren rekenen.

 

Inzicht in uw inkomen

Om er een beeld van te krijgen of u genoeg inkomen hebt na uw pensioen, is het belangrijk dat u alle inkomsten en uitgaven na pensionering op een rijtje zet. De Pensioenschijf-van-vijf (een product van het Nibud, in samenwerking met Wijzer in geldzaken) kan daarvoor een nuttige rekentool zijn. Als u overigens een idee wilt hebben van uw huidige uitgavenpatroon, kunt u op de website van het Nibud het Persoonlijk Budgetadvies invullen.