Sluiten
Terug

Eerder/later met pensioen

Eerder/later met pensioen

Binnen het Pensioenfonds Chemours is het mogelijk om te kiezen voor eerder of later met pensioen gaan. Dat kan geheel of gedeeltelijk (zie ook deeltijdpensioen).

 

Eerder met pensioen

U kunt uw ouderdomspensioen op zijn vroegst laten ingaan in de maand nadat u 55 bent geworden. Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw maandelijkse pensioenuitkering wordt. Dat komt doordat u geen pensioen meer opbouwt, als u niet meer werkt. Bovendien moet het fonds uw pensioen dan over een langere periode uitkeren. De verlaging van uw pensioen hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Als u uw ouderdomspensioen eerder in laat gaan, gaat overigens ook uw partner- en wezenpensioen omlaag. Dat betekent, dat als u overlijdt, uw partner en achterblijvende minderjarige kinderen ook een lager pensioen ontvangen.

 

AOW-compensatie

De jaren dat u eerder wilt stoppen met werken en nog geen recht hebt op AOW, kunt u compenseren. Dit kunt u doen door uw levenslange ouderdomspensioen om te laten zetten in een tijdelijk ouderdomspensioen tot uw AOW-leeftijd en een lager levenslang ouderdomspensioen vanaf uw AOW-leeftijd. Dit wordt AOW-compensatie genoemd. Uw levenslange ouderdomspensioen wordt dan wel lager. U bouwt immers minder lang pensioen op, u laat de eerste jaren meer pensioen uitkeren en het pensioen moet langer uitbetaald worden. Door de omzetting verandert de totale waarde van uw pensioen niet.

 

Later met pensioen

Als u graag wilt blijven werken na uw reguliere pensioendatum, dan kan dat. U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar nadat u uw AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Financieel gezien is pensioen uitstellen gunstig, want uw pensioen wordt dan hoger. Bovendien draagt u geen pensioenpremie meer af na uw reguliere pensioendatum. Dit komt doordat de periode waarover u pensioen krijgt korter is. Sinds 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd van kracht. Hierin staat dat werkgevers doorwerkende AOW’ers bij ziekte maar een korte periode loon hoeven te betalen in plaats van de gebruikelijke twee jaar, en dat ze hen gemakkelijk kunnen ontslaan.

 

De hoogte van uw vervroegde of uitgestelde pensioen

Hoeveel pensioen u minder of meer krijgt als u eerder of later met pensioen gaat, wordt vastgesteld aan de hand van allerlei omrekenfactoren. Deze rekenfactoren worden periodiek aangepast door het bestuur vanwege bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen, de rentestand of andere levensverwachtingen. Dit betekent dat berekeningen die voor u zijn gemaakt, op een later moment toch anders kunnen uitpakken. De administrateur van het pensioenfonds kan op verzoek voor u berekenen hoeveel u maandelijks krijgt, als u uw pensioen eerder of later laat uitkeren. Als u deelnemer bent in de middelloonregeling kunt u de hoogte en geldigheidsduur van de factoren bekijken in bijlage II van dat pensioenreglement. Bent u deelnemer in de beschikbare-premieregeling, dan is de hoogte van uw uitkering vooral afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal, de mate van vervroeging of uitstellen en de rentestand van dat moment. De verzekeraar waar u het pensioen inkoopt kan hiervoor met andere factoren rekenen.

 

Inzicht in uw inkomen

Om er een beeld van te krijgen of u genoeg inkomen hebt na uw pensioen, is het belangrijk dat u alle inkomsten en uitgaven na pensionering op een rijtje zet. De Pensioenschijf-van-vijf  (een product van het Nibud, in samenwerking met Wijzer in geldzaken) kan daarvoor een nuttige rekentool zijn. Als u overigens een idee wilt hebben van uw huidige uitgavenpatroon, kunt u op de website van het Nibud het Persoonlijk Budgetadvies invullen.

 

Voorwaarden

Aan eerdere of latere pensionering zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • vroegere pensionering kan op zijn vroegst ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 55 jaar wordt;
  • latere pensionering kan op zijn laatst 5 jaar na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd ingaan;
  • u moet het met de werkgever bespreken en die moet ermee akkoord gaan;
  • het verzoek voor vervroegd pensioen dient u minimaal vier maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de administrateur van het pensioenfonds in te dienen;
  • het verzoek voor later pensioen dient u minimaal vier maanden voor de reguliere pensioendatum bij de administrateur van het pensioenfonds in te dienen;
  • als u arbeidsongeschikt bent, is eerdere of latere pensionering niet mogelijk
  • uw keuze is eenmalig en onherroepelijk.