Sluiten
Terug

Deeltijdpensioen

Deeltijdpensioen

De AOW-leeftijd schuift steeds verder omhoog. Als u om wat voor reden dan ook liever minder wilt werken wanneer u ouder bent dan 55, dan kunt u binnen het Pensioenfonds Chemours met deeltijdpensioen.

 

Wat is deeltijdpensioen

Deeltijdpensioen wil zeggen dat u één of enkele dagen per week met pensioen bent. Op de overige dagen blijft u dan gewoon werken. Omdat u minder werkt, gaat uw salaris naar beneden, maar de dagen dat u niet meer werkt, ontvangt u pensioen. Per saldo wordt uw inkomen dus wel lager, maar u valt dan mogelijk wel in een andere belastingschaal. Bovendien blijft u pensioen opbouwen over de dagen dat u nog wel in dienst bent, en dat is fijn voor als u volledig met pensioen gaat.

 

Inkomen berekenen

Op loonwijzer.nl kunt u een berekening maken van uw inkomen als u met deeltijdpensioen gaat. Als u uw brutosalaris invult (min 20 procent per dag dat u per week minder gaat werken), krijg u een indicatie van wat u netto overhoudt. Dat lagere inkomen wordt dan aangevuld met deeltijdpensioen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het door u opgebouwde ouderdomspensioen. De administrateur van het pensioenfonds kan berekenen hoeveel u maandelijks krijgt, als u elke week een of enkele dagen deeltijdpensioen laat uitkeren. Omdat uw pensioen altijd minder is dan uw salaris, gaat u altijd in inkomen achteruit. Als u overigens een idee wilt hebben van uw huidige uitgavenpatroon, kunt u op de website van het Nibud het Persoonlijk Budgetadvies invullen.

 

Voorwaarden

Aan deeltijdpensionering zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • deeltijdpensionering kan op zijn vroegst ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 55 jaar wordt;
  • u moet het met de werkgever bespreken en die moet ermee akkoord gaan;
  • de werkgever moet uw dienstverband vanaf de datum van ingang evenredig aan uw deeltijdpensionering aanpassen;
  • uw verzoek moet minimaal vier maanden voor ingang van het deeltijdpensioen bij de administrateur van het pensioenfonds zijn ingediend;
  • als u arbeidsongeschikt bent, is deeltijdpensioen niet mogelijk
  • uw keuze is eenmalig en onherroepelijk.