Sluiten

Hoofdthema - Keuzes rondom uw pensioen

In de jaren dat u pensioen opbouwt, zijn er een aantal momenten dat u keuzes kunt maken. Zo kunt u het partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. En misschien wilt u wel eerder of later of gedeeltelijk met pensioen gaan. Allemaal keuzes die van invloed zijn op de hoogte van uw pensioen. Hier leest u er meer over.

Bereken uw AOW-leeftijd

Het moment waarop u AOW krijgt, hangt af van uw leeftijd. Voor iedereen die geboren is voor 1 oktober 1955 staat de ingangsdatum van de AOW vast. Wij geven u een link om uw AOW-leeftijd te berekenen. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Hebt u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: waardeoverdracht en afkoop.

Meer informatie

Deeltijdpensioen

De AOW-leeftijd gaat steeds verder omhoog, en ondanks dat u misschien met veel plezier werkt, zou u het toch wel iets rustiger aan willen doen. Met deeltijdpensioen kan dat. U gaat dan bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week met pensioen en de andere dagen blijft u gewoon werken. U levert wel wat inkomen in, maar daar staat meer vrijheid tegenover. En over de dagen dat u blijft werken blijft u pensioen opbouwen. Deeltijdpensioen is ook een goede geleidelijke overgang naar volledige pensionering. Deeltijdpensioen kan zowel voor als na uw AOW-leeftijd ingaan. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Hebt u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over deeltijdpensioen vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: vervroegde of uitgestelde ingang van het ouderdomspensioen en variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen.

Meer informatie

Eerder/later met pensioen

Wilt u eerder stoppen of langer doorwerken? In onze regeling is het mogelijk om uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. U kunt uw pensioen in laten gaan na uw 55e. Doorwerken kan tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Hebt u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over eerder/later met pensioen vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: vervroegde pensionering en uitgestelde pensionering.

Meer informatie

Hoger/lager pensioen

Met de hoogte van uw pensioenuitkering kunt u variëren bij ons pensioenfonds. In de beginjaren van uw pensionering een hogere uitkering, omdat u misschien nog studerende kinderen hebt of de hypotheek nog niet is afbetaald, en daarna wat lager. Andersom kan ook, bijvoorbeeld omdat u graag zorg wilt inkopen op een hogere leeftijd. Deze constructie is ook mogelijk ook als u uw pensioen (gedeeltelijk) laat ingaan voor de reguliere pensioendatum. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Hebt u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over deeltijdpensioen vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: vervroegde pensionering en uitgestelde pensionering.

Meer informatie

Uitruil partnerpensioen

Als actieve deelnemer bouwt u naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen op. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen, als u eerder komt te overlijden. Als u geen partner hebt, of als uw partner zelf een ouderdomspensioen heeft opgebouwd, kunt u het partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Dat heet uitruilen partnerpensioen en vindt plaats op het moment dat u met pensioen gaat. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Hebt u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in het pensioenreglement onder artikel: ruil partnerpensioen en ouderdomspensioen.

Meer informatie

Waardeoverdracht

Wanneer u verandert van werkgever, kunt u de eerder opgebouwde pensioenaanspraken laten overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Hebt u een vraag over dit onderwerp dan kunt u ook een e-mail sturen naar onze pensioenadministrateur. Dat kan via 'Contact'. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp vindt u in het pensioenreglement onder de artikelen: waardeoverdracht en afkoop.

Meer informatie